Svarthuvad mås (Mediterranean Gull)

Svarthuvad mås är 37–40 centimeter lång och har ett vingspann på 94–102 centimeter. Den påminner om skrattmås, som den ofta beblandar sig med, men är i storlek som fiskmås. Adult fågel i sommardräkt har svart huvud, medan skrattmåsen har brunt, och de adulta har inget svart på handpennorna varken på sommaren eller vintern. Det svarta på huvudet försvinner på vintern och blir bara en fläckig gråsvart teckning bakom ögat och upp på bakhuvudet. Näbben är grövre än skrattmåsens, röd med ett svart tvärband och ljus spets.

Svarthuvad mås vid Getterön, Varberg

Svarthuvad mås vid Getterön, Halland
Getterön, Varberg 10/04/2021

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull) vid Träslövsläge, Varberg i Halland

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull) vid Träslövsläge, Varberg i Halland
Träslövsläge, Varberg 18/04/2020
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien 06/07/2008

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Slottskogen, Göteborg

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Slottskogen, Göteborg
Slottskogen, Göteborg, 07/04/2007

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg

Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 10/03/2007
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 11/02/2007
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 09/07/2006
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 04/02/2006
Svarthuvad mås (Mediterranean Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg, 21/01/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule