Göktyta (Eurasian Wryneck)

Göktyta vid Södra Lunden. Ottenby på Öland

Göktyta vid Södra Lunden. Ottenby på Öland
Södra Lunden. Ottenby på Öland 17/05/2020

Göktyta, Stora Amundö, söder om Göteborg

Göktyta, Stora Amundö, söder om Göteborg

Göktyta, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 29/05/2016

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta