Turkduva (Collared Dove)

Turkduva heter Streptophelia decaocto på latin. Streptophelia är uppbyggt av det grekiska ordet ”streptos” vilket betyder vriden och syftar på den karaktäristiska böjda halsfläcken samt det likaså grekiska ordet ”pelia” som betyder duva. Artnamnet ”decaócto” betyder räkneordet aderton torde vara en efterhärmning av turkduvans läte. 28 cm. Den ljusaste av landets duvor. Ljust gråbrun med en tunn svart halskrage. Stjärten är på undersidan tvåfärgad med en inre del som är svart och ytterst vitaktig. Lätet är ett ihållande trestavigt ”koo-kooo-koh”

Turkduva (Collared Dove) vid Morups Tånge Fyr, Halland
Morups Tånge Fyr 25/04/2020
Turkduva (Collared Dove) vid Kungsstenarna, Ottenby på Öland
Kungsstenarna, Ottenby på Öland 11/07/2018
Turkduva (Collared Dove), La Gola, Puerto Pollensa, Mallorca, Spanien
La Gola, Puerto Pollensa, Mallorca, Spanien 21/07/2017
Turkduva (Collared Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 17/02/2013
Turkduva (Collared Dove), Kålltorp, Göteborg
Kålltorp, Göteborg 07/02/2013
Turkduva (Collared Dove), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 10/04/2008
Turkduva (Collared Dove), Älvsborgsgatan, Göteborg
Älvsborgsgatan, Göteborg 25/03/2007
Turkduva (Collared Dove), Älvsborgsgatan, Göteborg
Älvsborgsgatan, Göteborg 21/01/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta