Nötväcka (Nuthatch)

Nötväcka (Nuthatch) vid Fjärås Bräcka, Halland
Fjärås Bräcka, Halland 25/04/2021

Nötväcka (Nuthatch) vid Billdals Park, Göteborg

Nötväcka (Nuthatch) vid Billdals Park, Göteborg
Billdals Park, Göteborg 21/03/2020

Nötväcka (Nuthatch), Billdals Park, Göteborg

Nötväcka (Nuthatch), Billdals Park, Göteborg
Billdals Park, Göteborg, 15/04/2008
Nötväcka (Nuthatch), Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, söder Göteborg, 18/02/2008
Nötväcka (Nuthatch), Slottsskogen, Göteborg
Slottsskogen, Göteborg, 26/05/2007
Nötväcka (Nuthatch), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg, 31/12/2005

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel