Alfågel (Long-tailed Duck)

Alfågel heter Clangula hyemalis på latin. Clangula betyder troligen fågelskrik eller skrik på latin medan ”hyemalis” härleds av hiems, vinter, och syftar på att alfågel under större delen av landet ses under vintern. Det är en ganska liten and och en gammal hane har också smala förlängda stjärtpennor. I Sverige häckar alfågel i Norrlands och Jämtlands fjällregioner.

Alfågel (Long-tailed Duck) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 08/11/2020

Alfågel (Long-tailed Duck) vid Stora Amundön, söder om Göteborg

Alfågel (Long-tailed Duck) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg 01/02/2020
Alfågel (Long-tailed Duck) vid Kåseberga, Skåne
Kåseberga, Skåne 30/03/2018
Alfågel (Long-tailed Duck), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 11/12/2016

Alfågel (Long-tailed Duck), Gislövshammar, Skåne

Alfågel (Long-tailed Duck), Gislövshammar, Skåne
Gislövshammar, Skåne, 28/03/2015
Alfågel (Long-tailed Duck), Packhuskajen, Göteborg
Packhuskajen, centrala Göteborg, 28/01/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake