Fiskmås (Common Gull)

Fiskmås kallas Larus canus på latin. Det betyder grå mås. Fiskmåsen påminner om gråtruten men är betydligt mindre och slankare. Storlek 42 cm. Som adult i sommardräkt har den grå ovansida och är i övrigt vit, med gul näbb och ben, och svarta vingspetsar med vita slantar. En juvenil fågel är spräcklig och denna dräkt ruggas sedan i omgångar tills den anlägger adult dräkt under sitt tredje levnadsår. Då får den sin gråa ovansida på vingarna och ryggen.

Fiskmås (Common Gull) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 23/07/2020
Fiskmås (Common Gull) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 09/07/2018
Fiskmås (Common Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/07/2016
Fiskmås (Common Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 30/12/2011

Fiskmås (Common Gull), Björnhuvudet, Öckerö

Fiskmås (Common Gull), Björnhuvudet, Öckerö
Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011
Fiskmås (Common Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/05/2007
Fiskmås (Common Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 02/04/2006
Fiskmås (Common Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg 11/03/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule