Blek tornseglare (Pallid Swift)

Blek tornseglare heter Apus pallidus på latin. Bleka tornseglaren är mycket lik vår tornseglare men har en aning bredare och trubbigare vingar. Blek tornseglare har en ljusare bruntonad färg som syns bäst mot en mörk bakgrund men vid goda ljusförhållanden kan man se att kroppen har en ljus fjällighet. Hals och huvud är också bredare vilket ger den ett något kraftigare utseende än tornseglaren. Den har större och tydligare vit fläck under hakan och en mörk fläck runt ögat. Det är en mycket sällsynt gäst i Sverige med ungefär 20 fynd. Merparten har setts i slutet av oktober.

Blek tornseglare (Pallid Swift) vid Gubbanäsan, Getteröns naturreservat i Varberg
Blek tornseglare (Pallid Swift) vid Gubbanäsan, Getteröns naturreservat i Varberg

Blek tornseglare (Pallid Swift) vid Gubbanäsan, Getteröns naturreservat i Varberg
Gubbanäsan, Getteröns naturreservat i Varberg 10/11/2018

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta