Kaspisk trut (Caspian Gull)

Kaspisk trut (Caspian Gull) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/11/2020