Knölsvan (Mute Swan)

Knölsvan heter Cygnus olor på latin vilket betyder, svan, svan. Knölsvanarna är mellan 140-160cm och har ett vingspann på 200-240cm. Med sin snittvikt på 12 kilo hör den till de tyngsta fåglarna som kan flyga. I flykten hörs ett artspecifikt vingbrus. Dräkten hos knölsvan är vit med lång hals och litet huvud. Näbben är orangeröd med en framträdande svart knöl i pannan vid näbbroten. Honans knöl mindre än hanens. Ungfåglarna är gråbrunvita och har först en gråsvart näbb som blir mer och mer skär. De anlägger vit fjäderdräkt under det första levnadsårets sommar eller under det andra levnadsårets höst.

Knölsvan (Mute Swan) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 03/02/2021
Knölsvan (Mute Swan) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 23/07/2020
Knölsvan (Mute Swan) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 07/04/2019
Knölsvan (Mute Swan) vid Nabben, Falsterbo i Skåne
Nabben, Falsterbo i Skåne 09/09/2018
Knölsvan
Torslandaviken, Göteborg 10/06/2018
Knölsvan (Mute Swan), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg, 15/02/2015
Knölsvan (Mute Swan), Stora Amundö om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 18/04/2014
Knölsvan (Mute Swan), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 23/03/2014
Knölsvan (Mute Swan), Killingholmen
Killingholmen, söder om Göteborg, 06/04/2013
Knölsvan (Mute Swan), Killingholmen
Killingholmen, söder om Göteborg, 15/01/2012
Knölsvan (Mute Swan), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 27/10/2009
Knölsvan (Mute Swan), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 06/10/2008
Knölsvan (Mute Swan), Skintebo hamn, Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 18/02/2008
Knölsvan (Mute Swan) vid Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 30/04/2007
Knölsvan (Mute Swan), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 09/12/2006
Knölsvan (Mute Swan), Lilla Amundön, Göteborg
Lilla Amundö, söder Göteborg, 11/02/2006

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand