Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow)

Rostgumpsvalan har breda och spetsiga vingar med långa kluvna stjärt liknar den ladusvalan. Rostgumpsvalan har en sandfärgad grundton på strupen med ett diffust streckat bröst och buk. Detta ljusa parti avgränsas tvärt av den svarta undergumpen och stjärten. Den adulta fågeln har en rygg och hjässa samt en mörk vingovansida. Övergumpen, nacken och sidan av huvudet är rostrött. Vingpennorna på vingdundersidan är grå och de undre täckarna är sandfärgade.

Ses sällsynt i Sverige och finns i södra Europa.

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) vid Kungsgärden, Ottenby på Öland
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) vid Kungsgården, Ottenby på Öland

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) vid Kungsgården, Ottenby på Öland
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) vid Kungsgården, Ottenby på Öland

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) vid Kungsgärden, Ottenby på Öland
Kungsgården, Ottenby på Öland 18/05/2020
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland 15/06/2008

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow), Rethymnon, Kreta
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow), Rethymnon, Kreta

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow), Rethymnon, Kreta
Rethymnon, Kreta 09/05/2006
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow), Rethymnon, Kreta
Rethymnon, Kreta 07/05/2006

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv