Hökuggla (Northern Hawk Owl)

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Gunnestorps mosse, Hisingsparken

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Gunnestorps mosse, Hisingsparken
Gunnestorps mosse, Hisingsparken, 12/01/2014
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 04/01/2014

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Öjersbo, Älvsåker, Halland, 27/10/2012

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Valinge, öster om Varberg, Halland 04/02/2009

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta