Hökuggla (Northern Hawk Owl)

Hökuggla heter Surnia ulula på latin. Det betyder helt enkelt bara ”uggla”. Hökuggla är en medelstor uggla, 35 – 43 cm, med lång stjärt och trubbiga spetsiga vingar vilket gör att påminner om en hök. Ovansidan brungrå med vita fläckar och undersidan vit med mörka tvärgående strimmor. Sitter gärna i grantoppar eller längst upp på en torraka.
I Norrlands barrskogar. Gärna i närheten av myrar, ängar eller hyggen. Visar sig till och från längre söderut under höst och vinter.

Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg.

Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg.
Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 15/02/2020
Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg.
Stora Amundö, Göteborg 09/02/2020

Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundön, söder om Göteborg
Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundön, söder om Göteborg

Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Hästhagen, Stora Amundön, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundön, söder om Göteborg 01/02/2020
Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Yttre Gerbergsgärdet, Borlänge, Dalarna
Yttre Gerbergsgärdet, Borlänge, Dalarna 10/01/2020

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Gunnestorps mosse, Hisingsparken

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Gunnestorps mosse, Hisingsparken
Gunnestorps mosse, Hisingsparken, 12/01/2014
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 04/01/2014

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Öjersbo, Älvsåker, Halland
Öjersbo, Älvsåker, Halland, 27/10/2012

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland

Hökuggla (Northern Hawk Owl), Valinge, Halland
Valinge, öster om Varberg, Halland 04/02/2009

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta