Storspov (Curlew)

Storspov heter Numenius arquata på latin. Numenius kommer av numen som betyder ”nymåne”. Detta syftar på den böjda näbben. Artnamnet arquata betyder ”bågformig” och syftar även detta på näbben. Storspov är c:a 50-55 cm stor med ett vingspann på c:a 1 meter och är vår största vadare. Brunspräcklig med lång nedåtböjd näbb och vit övergump. Lätet är ett karaktäristiskt, stark, rytmisk drillande sång som kan upplevas som ödslig och dyster. Storspoven häckar över hela landet utom på västkusten och fjällen.

Storspov (Curlew) vid Morups Tånge 03/04/2020
Morups Tånge, Halland 03/04/2020
Storspov (Curlew) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 19/04/2019
Storspov (Curlew) längs fyrvägen till Ölands Södra Udde
Längs fyrvägen till Ölands Södra Udde 07/05/2018
Storspov (Curlew), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 14/04/2017
Storspov (Curlew), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland, 23/05/2016
Storspov (Curlew), Trönninge ängar, Halland
Trönninge ängar, Halland, 19/04/2015
Storspov (Curlew), Vombs ängar, Skåne
Vombs Ängar, Skåne, 29/03/2015
Storspov (Curlew), Morups Tänge, Halland
Morups Tänge, Halland, 22/04/2012
Storspov (Curlew), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland 26/05/2011

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot