Forsärla (Grey Wagtail)

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 24/05/2014

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 11/05/2014

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 13/04/2013

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 05/06/2008
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 06/05/2008

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 20/04/2008
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 12/04/2008