Forsärla (Grey Wagtail)

Forsärla heter Motacilla cinera på latin. Det betyder ungefär ”Den askgrå som vippar på stjärten”. Tidigare har även forsärlan kallats för gråärla och långstjärtad ärla. Forsärlan håller till i snabbt strömmande vattendrag. Den livnär sig på insekter som den finner vi vattnet. Forslärla är slank och är 17-20 cm lång. På översidan är forsärlan sädesgrå men utan svart på hjässan, på undersidan gulärlegul med tyngdpunkt på magen. Hanen i häckningsdräkt har svart haklapp. Karaktäristiskt är den långa stjärten som den ofta vippar med likt en sädesärla.

Forsärla (Grey Wagtail) vid Billdals Park söder om Göteborg
Billdals Park söder om Göteborg 24/04/2021

Forsärla (Grey Wagtail) vid Fotogömslet, Getterön i Varberg, Halland

Forsärla (Grey Wagtail) vid Fotogömslet, Getterön i Varberg, Halland
Fotogömslet, Getterön i Varberg, Halland 07/08/2020

Forsärla (Grey Wagtail) vid Billdals Park, Göteborg
Forsärla (Grey Wagtail) vid Billdals Park, Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail) vid Billdals Park, Göteborg
Billdals Park, Göteborg 20/04/2020
Forsärla (Grey Wagtail) vid Jonsereds Fabriker, Partille
Jonsereds Fabriker, Partille 16/06/2019

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 24/05/2014

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 11/05/2014

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 13/04/2013

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 05/06/2008
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 06/05/2008

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg

Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 20/04/2008
Forsärla (Grey Wagtail), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 12/04/2008

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv