Gråspett (Grey-headed Woodpecker)

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 27/12/2015

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 22/01/2014

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta