Gråspett (Grey-headed Woodpecker)

Gråspett heter Picus canus på latin. Picus är ett latinskt ord för hackspett. Artnamnet canus betyder grå.
I storlek som en gröngöling, Ca 30 cm och med ett vingspann om c:a 40 cm, som den också påminner om. Gråspetten har en grå nacke och huvud, mossgröna vingar och grå undersida. Hanen har också en röd fläck i pannan.
Finns från Dalarna och upp till Norrland. Det är också Ångermanlands landskapsfågel.
Lätet är en serie av 6-9 fallande klagande toner. 1 1/2 sek långa trumvirvlar.
Gråspett (Grey-headed Woodpecker) vid Mossbodarna utanför Borlänge i Dalarna.

Gråspett (Grey-headed Woodpecker) vid Mossbodarna utanför Borlänge i Dalarna.
Mossbodarna utanför Borlänge i Dalarna 10/01/2020

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 27/12/2015

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge

Gråspett (Grey-headed Woodpecker), Mossbodarna, Borlänge
Mossbodarna, Borlänge, 22/01/2014

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta