Fågelarter 2018

Nya fågelarter som jag fotograferat, mer eller mindre bra, från 2018 är bland annat blek tornseglare, kejsarörn, bergstaigasångare, brunsångare, större beckasinsnäppa, ökenpipare, kustlabb, fjällpipare, slaguggla, rapphöna, skärsnäppa och vitstjärnig blåhake.

Blek tornseglare (Pallid Swift) vid Gubbanäsan, Getteröns naturreservat i Varberg
Blek tornseglare
Kejsarörn (Eastern Imperial Eagle) nära Havgårdssjön, Skåne
Kejsarörn
Brunsångare (Dusky Warbler) vid Sandbyborg läge, Öland
Brunsångare
Bergstaigasångare
Bergstaigasångare
Kungsfågelsångare
Kungsfågelsångare
Kungsfågel vid Ölands Södra Udde
Kungsfågel
Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Stenåsabadet, Öland
Stjärtmes
Rödstjärt (Common Redstart) vid Stenåsabadet, Öland
Rödstjärt
Omvråk (Common Buzzard) vid Enetri, Öland
Ormvråk
Taigasångare
Taigasångare
Gransångare (Chiffchaff)
Gransångare
teglits (Goldfinch) vid Gräsgårds hamn, Öland
Steglits
Rödhake (Robin) vid Gräsgårds hamn, Öland
Rödhake
Svartbukig prutgås (Black Brent Goose)
Svartbukig prutgås
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk
Skrattmås
Skrattmås
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby Skjutbanedunge, Öland
Rödhalsad gås
Prutgås (Brent Goose) från Öland
Prutgås
Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Sebybadet, Öland
Myrspov
Kustpipare (Grey Plover) vid Stenåsabadet, Öland
Kustpipare
Kärrsnäppa (Dunlin) vid Sebybadet, Öland
Kärrsnäppa
Kricka (Teal) vid Ölands Södra Udde, Öland
Kricka
Bergfink (Brambling) vid Stenåsabadet, Öland
Bergfink
Tornfalk (Common Kestrel) vid Ölands Södra Udde, Öland
Tornfalk
Snatterand (Gadwall) vid Ölands Södra Udde, Öland
Snatterand
Skedand (Shoveler) vid Ölands Södra Udde, Öland
Större hackspett
Kungsörn (Golden Eagle) nära Ås kyrka, Öland
Kungsörn
Gärdsmyg (Wren) vid Ölands Södra Udde, Öland
Gärdsmyg
Bläsand (Wigeon) vid Ölands Södra Udde, Öland
Bläsand
Större beckasinsnäppa (Long-billed Dowitcher) vid Larssons våtmark söder om Halmstad, Halland
Större beckasinsnäppa
Havssula (Gannet) vid Glommens Sten, Halland
Havssula
Ägretthäger (Great White Heron) vid Stora Amundö, Göteborg
Ägretthäger
Storlabb (Great Skua) vid Glommens Sten, Halland
Storlabb
Knölsvan (Mute Swan) vid Nabben, Falsterbo i Skåne
Knölsvan
Havsörn (White-tailed Eagle) vid Börringsjön, Skåne
Havsörn
Bivråk (Honey Buzzard) vid Börringsjön, Skåne
Bivråk
Sparvhök (Sparrowhawk) vid Källmo, Gelleråsen
Sparvhök
Större strandpipare (Great Plover) vid Stora Amundö, Göteborg
Större strandpipare
Ljungpipare (Golden Plover) vid Stora Amundö
Ljungpipare
Svart stork (Black Stork)
Svart stork
Lappuggla (Great Grey Owl)
Lappuggla
Fjällpipare (Eurasian Dotterel)
Fjällpipare
Storlom (Black-throated Diver)
Storlom
Smålom (Red-throated Diver)
Smålom
Brun glada (Black Kite)
Brun glada
Vit stork (White Stork)
Vit stork
Turkduva
Turkduva
Törnskata
Törnskata
Tornseglare
Tornseglare
Tordmule
Tordmule
Svart rödstjärt
Svart rödstjärt
Större strandpipare
Större strandpipare
Steglits
Steglits
Steglits
Steglits
Spovsnäppa (Curlew Sandpiper)
Spovsnäppa
Småtärna
Småtärna
Småspov
Småspov
Småskrake
Småskrake
Skedand (Shoveler)
Skedand
Silvertärna (Arctic Terna)
Silvertärna
Rostand (Ruddy Shelduck)
Rostand
Roskarl (Turnstone)
Roskarl
Rödspov
Rödspov
Rödbena
Rödbena
Prutgås (Brent Goose)
Prutgås
Ökenpipare
Ökenpipare
Kustlabb
Kustlabb
Kentsk tärna (Sandwich Tern)
Kentsk tärna
Kärrsnäppa (Dunlin)
Kärrsnäppa
Fiskmås (Common Gull)
Fiskmås
Enkelbeckasin (Common Snipe)
Enkelbeckasin
Sandtärna (Gull-billed Tern)
Sandtärna
Rörsångare
Rörsångare
Knölsvan
Knölsvan
Skäggdopping
Skäggdopping
Skärfläcka (Avocet)
Skärfläcka
Storskrake (Goosander)
Storskrake
Svarthakad buskskvätta (Stonechat)
Svarthakad buskskvätta
Trädpiplärka (Tree Pipit)
Trädpiplärka
Praktejder (King Eider)
Praktejder
Kricka (Teal)
Kricka
Sävsparv (Reed Bunting)
Sävsparv
Gröngöling
Gröngöling
Ängspiplärka (Meadow Pipit)
Ängspiplärka
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)
Rödstrupig sångare
Svarthakad buskskvätta (Stonechat)
Svarthakad buskskvätta
Skärpiplärka (Rock Pipit)
Skärpiplärka
Storspov (Curlew)
Storspov
Sånglärka
Sånglärka
Rödbena
Rödbena
Skräntärna (Caspian Tern)
Skräntärna
Svart rödstjärt (Black Restart)
Svart rödstjärt
Blåhake (Bluethroat)
Blåhake
Stäpphök (Pallid Harrier)
Stäpphök
Strandskata (Oystercatcher)
Strandskata
Snatterand
Snatterand
Silvertärna
Silvertärna
Rödspov
Rödspov
Ladusvala (Barn Swallow)
Ladusvala
Brushane (Ruff)
Brushane
Dvärgmås (Little Gull)
Dvärgmås
Gulärla (Yellow Wagtail)
Gulärla
Vit stork (White Stork)
Vit stork
Törnskata
Törnskata
Korp (Raven)
Korp
Jorduggla (Short-eared Owl)
Jorduggla
Storlom
Storlom
Havssula (Gannet)
Havssula
Kustlabb
Kustlabb
Rapphöna
Rapphöna
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitstjärnig blåhake
Korp (Raven) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Korp
Röd glada (Red Kite) vid Svinholmen, Kungsbacka
Röd glada
Alfågel (Long-tailed Duck) vid Kåseberga, Skåne
Alfågel
Havsörn (White-tailed Eagle) vid Lagaoset, Halland
Havsörn
Varfågel (Great Grey Shrike) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Varfågel
Bläsgås (White-fronted Goose) vid Välen i Göteborg
Bläsgås
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa
Strömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet i Mölndal
Strömstare
Tornfalk (Common Kestrel) vid Björkäng, Halland
Tornfalk
Skäggmes vid Askimsbadet söder om Göteborg
Skäggmes
Större gulbena
Större gulbena
Ormvråk vid Stafsinge i Halland
Ormvråk
Berglärka (Horned Lark) vid Morups Tånge i Halland
Berglärka
Slaguggla nära Mossbodarna, Borlänge
Slaguggla