Sandtärna (Gull-billed Tern)

Sandtärna häckar på holmar och stränder men söker sin näring – ödlor, grodor, maskar och insekter – utåt hedmarker och ängar. I utseende liknar sandtärna mest en kentsk tärna, men näbben är kort och trubbig, nästan måslik samt helsvart. Sandtärnan är en ganska stor och kraftfull tärna med kraftig mås-/trutlik näbb, breda vingar och kompakt kropp. Det engelska namnet Gull-Billed Tern beskriver sandtärnan bra. Kallades förr engelska tärnan. Hennes kärrhökslika jakt över torra land är ett intressant kännetecken. Den häckar i sydligare delarna av Europa men det finns även några få populationer i Danmark och Tyskland. Ses knappt årligen i Sverige.

Sandtärna (Gull-billed Tern), Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland
Sandtärna (Gull-billed Tern), Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland
Sandtärna (Gull-billed Tern), Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland
Sandtärna (Gull-billed Tern), Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland

Sandtärna (Gull-billed Tern), Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland
Trönninge Ängar, söder om Halmstad, Halland 16/06/2018

Sandtärna (Gelochelidon nilotica) Gull-billed Tern vid S'Albuferia, Mallorca, Spanien

Sandtärna (Gelochelidon nilotica) Gull-billed Tern vid S'Albuferia, Mallorca, Spanien
S’Albuferia, Mallorca, Spanien 18/07/2017

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule