Rostand (Ruddy Shelduck)

Rostand heter Tadorna ferruginea på latin. Tadorna betyder gravand och ferrugina betyder rostfärgad. Rostanden är lätt igenkännlig, 58–70 cm lång med ett vingspann på 110–135 cm. En rostand har orange-brun fjäderdräkt på kroppen och är ljusare på huvudet. Vingarna är vita med svarta ytterfjädrar. Könen är lika, men hannen har en svart ring längst ned på halsen under häckningssäsongen, och honan har ofta en vit fläck i ansiktet. Lätet är ett ljudligt vilt tutande. Det finns flera små populationer av arten i sydöstra Europa.

Rostand (Ruddy Shelduck) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 23/05/2021
Rostand (Ruddy Shelduck) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 13/07/2018
Rostand (Ruddy Shelduck), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 01/11/2008

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand