Bergfink (Brambling)

Bergfink heter Fringilla montifringilla på latin. Fringilla betyder fink och mont betyder berg, vilket blir finken som finns i bergen.
I storlek som en bofink. Bergfinken liknar också bofinken och skiljer sig från den i alla dräkter genom sin vita övergump och att den i olika grad har ett orangefärgat bröst.
Hannen har i sommardräkt svart huvud och rygg som till vintern blir mer brunaktigt som hos honor. Honan är mer matt färgad.
Sången liknar grönfinkens sträva ”rrrrrrhy”. Häckar i Norrlands björkskogar och videsnår.

Bergfink (Brambling) vid Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 27/06/2019
Bergfink (Brambling) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 08/10/2018

Bergfink (Brambling) vid Källmo, Gelleråsen norr om Karlskoga

Bergfink (Brambling) vid Källmo, Gelleråsen norr om Karlskoga
Källmo, Gelleråsen norr om Karlskoga 02/09/2018

Bergfink (Brambling), Eklanda, Mölndal

Bergfink (Brambling), Eklanda, Mölndal
Eklanda, Mölndal, 12/12/2010
Bergfink (Brambling), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 22/01/2010
Bergfink (Brambling), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 07/01/2006

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv