Taigasångare (Yellow-browed Warbler)

Taigasångare häckar i Europeiska Ryssland och Asien så långt österut som till Kina.
Taigasångaren kan uppträda i västra Europa i september och oktober, trots att det är på ungefär 3 000 kilometers avstånd från dess häckningsområden. I Sverige observeras taigasångare regelbundet under hösten i främst i de östra delarna av landet.
Taigasångaren är en av de minsta sångarna och mäter cirka 9,5–10 centimeter. Den har grön ovansida och smutsvit undersida liksom andra i släktet Phylloscopus. Emellertid har den framträdande dubbla vingband och långt ögonbrynsstreck. Taigasångarens sång är svag och ljus.

Taigasångare ((Yellow-browed Warbler) vid Gräsgårds by, Öland
Gräsgårds by, Öland 10/10/2018

Taigasångare (Yellow-browed Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Taigasångare (Yellow-browed Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg

Taigasångare (Yellow-browed Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/09/2008