Kejsarörn (Eastern imperial eagle)

Kejsarörn heter Aquila heliaca på latin. En kejsarörn är något mindre än kungsörnen och har ett vingspann på 190–210 cm. Den adulta kejsarörnen är huvudsakligen svartbrun men är mycket ljust gulbrun på hjässan och nacken, och tydliga vita fläckar på skulderfjädrarna. Stjärten är grå med ett brett mörkt ändband. Kejsarörnen ses mycket sällsynt här i Sverige och har bara observerats ett fåtal gånger.

Kejsarörn (Eastern imperial eagle) vid Havgård Herrgård, Skåne

Kejsarörn (Eastern imperial eagle) vid Havgård Herrgård, Skåne
Havgård Herrgård, Skåne 03/11/2018

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk