Kricka (Teal)

Kricka är en fågel som tillhör gruppen simänder inom underfamiljen änder. Anas crecca heter den på latin. Anas är and och ”crecca” är ljudhärmande. Kricka är vår minsta and. Ungefär hälften så stor som gräsand. Hannen vackert färgad med ett brunt huvud och en grönskimrande rand från ögat till bak i nacken. I övrigt gråvit med tunna svarta kinder och fläckar. Undergump gul. Vingspegeln skimrar i grönt. Hannens lockläte är ett visslande ”krrrick, krick”.

Kricka (Teal) vid Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 10/06/2021
Kricka (Teal) vid Trönninge Ängar utanför Halmstad, Halland
Trönninge ängar utanför Halmstad, Halland 15/04/2021
Kricka (Teal) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 08/10/2018
Kricka (Teal) vid Fågeltornsparkeringen vid Getteröns naturreservat, Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat i Halland 15/04/2018
Kricka (Teal), Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland
Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland, 02/04/2017
Kricka (Teal), Trönninge Ängar, Halmstad, Halland
Trönninge Ängar, Halmstad, 19/04/2015
Kricka (Teal), Fässberg, Mölndal
Fässberg, Mölndal, 16/02/2014
Kricka (Teal), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/04/2013
Kricka (Teal), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 26/11/2011

Kricka (Teal), Stora Amundö, Göteborg

Kricka (Teal), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/11/2011
Kricka (Teal), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 04/09/2010

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake