Större beckasinsnäppa (Long-billed dowitcher)

Större beckasinsnäppa häckar i allra nordligaste delarna av Nordamerika och i östra Sibirien. Den övervintrar från södra USA och så långt söderut som Centralamerika. Större beckasinsnäppa ses sällsynt i Sverige under flyttning och har påträffats c:a 30 gånger här.
I häckningsdräkt har större beckasinsnäppa matt gulaktiga ben och en mycket lång, rak och mörk näbb. Den har mörk hjässa och tygelstreck, och ljusare lite rödaktigt ögonbrynsstreck. Ovansidan är vattrad i mörkbruna nyanser medan undersidan är mer rödaktig. Strupe och bröst är ljusare och fläckat, och kroppsidan streckad. Stjärten är streckad i svart och vitt. I vinterdräkt är den övervägande grå med ljusgrått huvud, mörkt tygelstreck och vitt ögonbrynsstreck. Bröstet är ljusgrått med ljusa fläckar medan buken och undergumpen är vit.

Större beckasinsnäppa (Long-billed dowitcher) vid Larssons våtmark, söder om Halmstad
Större beckasinsnäppa (Long-billed dowitcher) vid Larssons våtmark, söder om Halmstad

Större beckasinsnäppa (Long-billed dowitcher) vid Larssons våtmark, söder om Halmstad
Larssons våtmark, söder om Halmstad, Halland 30/09/2018

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot