Kungsfågelsångare (Pallas’s leaf warbler)

Kungsfågelsångare heter Phylloscopus proregulus på latin. ”Phylloscopus” kommer av det grekiska ordet blad och beskåda, och betyder ”bladgranskaren” eller ”bladskådare”.
Kungsfågelsångaren är en mycket liten sångare. Ca 9 cm. Den har ljusgrå undersida, grönaktig ovansida och dubbla ljusa vingband, men mer karaktäristiskt är det gula bandet över hjässan, gula ögonbryn och svart ögonstreck. Kungsfågelsångare har en gul övergump vilket skiljer den från de båda taigasångarna. En sällsynt höstgäst i Sverige och framförallt i de östra delarna i oktober månad. Häckar i sydöstra Sibirien och österut mot Mongoliet, delar av Tibet och nordöstra Kina.
Locklätet är ett mjukt något stigande ”tjui”. Sången är ljudlig och drillande och påminner om gärdsmygens. Har kallats ”taigans kanariefågel”.

Kungsfågelsångare (Pallas's leaf warbler) ringmärks vid Ottenby Fågelstation, Öland
Ottenby Fågelstation, Öland 12/10/2018

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare