Ökenpipare (Greater Sand Plover)

Ökenpipare är en liten vadarfågel i släktet strandpipare som häckar i ifrån Turkiet och österut genom Centralasien. En sällsynt gäst i Västeuropa med 18 fynd i Sverige till och med 2016. Denna strandpipare är långbent och har en kraftig näbb. Den mäter 19-22 cm på längden. Adulta hanar har gråaktig ovansida och vit undersida och strupe. Nacken, pannan och övre delen av bröstet är rödbrun och den har en svart mask över ögat och vit fläck ovanför näbben omgärdad av svart bård. Honan är mer dämpad i färgerna, och i vinter- och juvenil dräkt saknar den de brunröda partierna, förutom en antydan på pannan. I alla dräkter påminner ökenpipare om den närbesläktade mongolpiparen. Dess flyktläte är ett mjukt drillande läte som påminner om roskarlens och spovsnäppans.

Ökenpipare (Greater Sand Plover) vid Sjöbytornet, Skatelövsfjorden söder om Alvesta i Småland
Sjöbytornet, Skatelövsfjorden söder om Alvesta, Småland 14/7/2018

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot