Trädpiplärka (Tree Pipit)

Trädpiplärka heter Anthus trivialis på latin vilket betyder ”vanlig blomma”. Den tillhör släktet piplärkor i familjen ärlor. Trädpiplärkan mäter 14–16 cm. Ovansidan är brun med svartaktig streckning, undersidan är vit med gulaktigt kraftigt streckat bröst och svagare streckade kroppssidor. De yttre stjärtfjädrarna är vita. Trädpiplärka är mycket lik ängspiplärkan, men har en kraftigare näbb och en tydlig kontrast mellan det gulaktiga bröstet och den vita buken. Främst skiljer man de båda arterna på lätena. Dess sång, som är högljudd och melodisk, framför den på ett karakteristiskt sätt. Då den flyger från ett träd ljuder kort från flyktens högsta punkt ett ”tsitsitsivisvisvis”, sedan följer en drill och i glidflykt vänder fågeln med stelt utspärrade vingar under högljudda ”sia sia sia sia” tillbaka till utgångspunkten eller en annan sångplats.

Trädpiplärka (Tree Pipit) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka i Halland
Hjälms våtmark, Kungsbacka, Halland 19/05/2018
Trädpiplärka (Tree Pipit), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland, 28/05/2014

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv