Fjällpipare (Eurasian Dotterel)

Fjällpipare heter Charadrius morinellus på latin. Charadrius betyder ”boendes i floddalar”. Artnamnet morinellus är av oklar betydelse och kan ha härletts ur spanskans ”morinelo” av moro, morisk, som syftar på den svarta buken. Fjällpipare har rödbrönt bröst, vitt bröstband och vit undergump. Honornas fjärdräkt är mer distinkt än hanarnas. I övrigt har fjällpipare en kort mörk näbb, gröngula ben och ett vitt kraftigt ögonbrynsstreck som går ihop i ett ”V” i nacken.  Fjällpiparen är en medelstor vadare med en längd på mellan 21 och 24 cm.  Lätet är ett dallrande ”bryy”.

Fjällpipare (Eurasian Dotterel) vid Flatruet, Härjedalen
Flatruet, Härjedalen 28/06/2019

Fjällpipare - Charadrius morinellus - Eurasian dotterel vid Vassvik, Eftra i Halland

Fjällpipare - Charadrius morinellus - Eurasian dotterel vid Vassvik, Eftra i Halland
Vassvik, Eftra i Halland 27/07/2018

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot