Svart stork (Black Stork)

Den svarta storken förekommer i flera myter bland annat som en dyster budbärare från dödsriket. Historiskt sett måste den svarta storken ha funnits i Sverige för på vikingatiden kallas den även för Odinsvalan, som i myten egentligen är guden Höners fågel. Svart stork är en medelstor mörk stork. Med en längd på 90–105 centimeter och en vingbredd på 175–202 centimeter är den något mindre än vit stork som den annars påminner om i form och rörelser. Svart stork har en svartvit dräkt med röda ben och röd näbb. På nära håll kan man också se den svarta storkens svarta metallglänsande ovansida. I flykten syns också att den har enbart en vit triangel i armhålan på den i övrigt svarta vingen. I jämförelse med den vita storken så är den svarta mycket skygg och häckar i stora skogar. Svart stork förekommer idag i östra Europa och Asien.

Svart stork (Black Stork) vid Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland
Svart stork (Black Stork) vid Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland
Svart stork (Black Stork) vid Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland
Svart stork (Black Stork) vid Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland

Svart stork (Black Stork) vid Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland
Håfors, Gällinge sydost om Kungsbacka, Halland 25/08/2018
Svart stork (Black Stork) vid Falsterbo Kanal i Skåne
Falsterbo Kanal, Skåne 29/08/2008

Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland
Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland
Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland
Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland
Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland

Svart stork (Black Stork), Kalloniområdet, Lesbos, Grekland
Kalloniområdet, Lesbos, Grekland, 10/06/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo