Kustlabb (Parasitic jaeger)

Kustlabb ser ungefär ut som en mörk spetsvingad fiskmås och har en snabb falklik flykt. Kustlabb förekommer i mörk- ljus- eller mellanfas så kallade morfer vilket resulterar i olika mörkfärgade fjäderdräkter. I häckningsdräkt har den förlängda stjärtpennor som sticker ut som ett spetsigt spröt på stjärten.

Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 14/07/2018
Kustlabb (Parasitic jaeger) över Västrevet vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 11/05/2018

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |