Kustlabb (Parasitic jaeger)

Kustlabb ser ungefär ut som en mörk spetsvingad fiskmås och har en snabb falklik flykt. Kustlabb förekommer i mörk- ljus- eller mellanfas så kallade morfer vilket resulterar i olika mörkfärgade fjäderdräkter. I häckningsdräkt har den förlängda stjärtpennor som sticker ut som ett spetsigt spröt på stjärten.

Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Glommens Sten, Halland
Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Glommens Sten, Halland
Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Glommens sten i Halland

Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Glommens sten i Halland
Glommens Sten i Halland 10/04/2021
Kustlabb (Parasitic jaeger) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 14/07/2018
Kustlabb (Parasitic jaeger) över Västrevet vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 11/05/2018

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule