Dvärgmås (Little Gull)

Dvärgmås heter Hydrocoloeus minutus på latin. Det betyder ungefär ”liten mås”. Vingspann hos dvärgmås är c:a 65 cm (2/3-delar av en fiskmås). I flykten påminner dvärgmås om en tärna. Vuxna fåglar har mörk vingundersida och en ljusgrå vingöversida. Huvudet är helsvart. Kan föväxlas med skrattmås som dock har spetsigare vingar.

Dvärgmås (Little Gull) vid Västerstadsviken, Öland

Dvärgmås (LIttle Gull) vid Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 09/05/2018
Dvärgmås (Little Gull), Vendelsjön, Uppland
Vendelsjön, Uppland, 25/04/2011

Dvärgmås (Little Gull), Västerstadsviken, Öland
Dvärgmås (Little Gull), Västerstadsviken, Öland
Dvärgmås (Little Gull), Västerstadsviken, Öland

Dvärgmås (Little Gull), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 30/07/2010
Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 07/09/2008

Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg
Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg
Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg

Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg
Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg

Dvärgmås (Little Gull), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 19/08/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule