Större gulbena (Greater Yellowlegs)

Större gulbena på Stora Amundö blev en rikskändis i skådarkretsar under hela julhelgen 2017. En större gulbena var förflugen och blev säkert bästa tänkbara julklapp för många. I kroppsformen påminner större gulbena om en framtung gluttsnäppa. Karaktäristiskt är dess långa gula ben. Näbben är lång, tunn och mörk med ljus bas och den är längre än huvudet. I flykten ser man att endast övergumpen är vit till skillnad mot gluttsnäppan som också har en kil som går upp på ryggen. Lätet påminner om gluttsnäppans.
Större gulbena häckar i taigaområdet i Kanada och Alaska. Den flyttar till kustområden utmed USA:s och Sydamerikas Atlant- och Stilla havskust. Den observeras mycket sällan i Västeuropa. I Sverige har den påträffats fyra gånger. Nu senast vid Stora Amundö, Göteborg.

Större gulbena (Greater Yellowlegs) i Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg

Större gulbena (Greater Yellowlegs) vid Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö söder om Göteborg 26/12/2017

Större gulbena (Greater Yellowlegs), Stora Amundön, Göteborg
Större gulbena (Greater Yellowlegs), Stora Amundön, Göteborg
Större gulbena (Greater Yellowlegs), Stora Amundön, Göteborg
Större gulbena (Greater Yellowlegs), Stora Amundön, Göteborg

Större gulbena (Greater Yellowlegs), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 24/12/2017

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot