Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)

Rödstrupig sångare är en syd- och sydosteuropeisk sångare i familjen Sylvior och finns i två olika raser. Svår att skilja mot rostsångare och moltonisångare som tidigare var raser av rödstrupig sångare. Den adulta hanen har i häckningsdräkt blygrått huvud och grå framrygg, tegelröd strupe kantad av vita mustacher samt tegelrött bröst. Jämfört med rostsångare och moltonisångare är det roströda begränsat till bröstet och kontrasterar tydligt mot den ljusare buken. Mustaschstrecket är också i regel bredare. Ett säkert kännetecken för arttillhörigheten är en vit och spetsig kil på yttersta stjärtpennan, vilket inte alltid är så lätt att se.

Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler) vid Grönabur nära Sandsjöbacka, Halland
Grönabur nära Sandsjöbacka, Halland 26/04/2018
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland, 12/06/2008