Fågelarter 2019

Nya fågelarter som jag fotograferat, mer eller mindre bra, från 2019. Några nya fotograferade arter är fjällripa, spetsstjärtad duva, gråhuvad vipa, buffelhuvud, amerikansk kricka, östlig gulärla, masksädesärla och rostsparv.

Tallbit
Tallbit
Masksädesärla
Masksädesärla
Brunsångare
Brunsångare
Tallbit
Tallbit
Jaktfalk
Jaktfalk
Östlig gulärla
Östlig gulärla
Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare
Bläsgås
Bläsgås
Kustsnäppa
Kustsnäppa
Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Myrspov
Myrspov
Aftonfalk
Aftonfalk
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Sandlöpare
Sandlöpare
Mosnäppa
Mosnäppa
Småsnäppa
Småsnäppa
Ägretthäger
Ägretthäger
Berguv - Bubo bubo - Eagle Owl
Berguv
Svartnäbbad islom
Svartnäbbad islom
Bivråk
Bivråk
Trädgårdssångare
Trädgårdssångare
Fjällripa
Fjällripa
Fjällpipare (Dotterel) vid Flatruet, Härjedalen
Fjällpipare
Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen
Fjällabb
Ljungpipare
Ljungpipare
Bergfink (Brambling) vid Njupeskär, Dalarna
Bergfink
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa
Buskskvätta (Whinchat) vid Lusmyren, Borlänge i Dalarna
Buskskvätta
Ägretthäger (Great White Heron) vid Torslandaviken i Göteborg
Ägretthäger
Drillsnäppa (Common Sandpiper) vid Jonsereds fabriker i Partille
Drillsnäppa
Forsärla
Forsärla
Gulärla
Gulärla
Iberisk gransångare
Iberisk gransångare
Knipa
Knipa
Kungsfiskare
Kungsfiskare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Rödspov vid Stora Amundö
Rödspov
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Rosenfink
Rosenfink
Sånglärka
Sånglärka
Sävsångare
Sävsångare
Sparvhök
Sparvhök
Storskrake
Storskrake
Törnsångare
Törnsångare
Vattenrall
Vattenrall
Ängshök (Montagu´s Harrier) nära Parbo Äng, södra Öland
Ängshök
Brandkronad kungsfågel (Firecrest) visas upp vid Ottenby Fågelstation, Öland
Brandkronad kungsfågel
Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler) vid Södra Lundsparkeringen, Ottenby, Öland
Rödstrupig sångare
Isabellastenskvätta (Isabelline Wheatear) vid Ölands Södra Udde
Isabellastenskvätta
Spetsstjärtad duva (Mourning dove) vid Ventlinge, Öland
Spetsstjärtad duva
Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Åby norr om Sandby på Öland
Aftonfalk
Rapphöna (Grey partridge) nära Solgården på östra Öland
Rapphöna
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde, Öland
Rödhalsad gås
Stjärtand hane (Pintail) vid Stenåsabadet, Öland
Stjärtand
Rosenstare (Rose-coloured Starling) vid Södra Möckleby, Öland
Rosenstare
Gråhakedopping (Red-necked Grebe) vid Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland
Gråhakedopping
Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing) vid Strandvik, Väse i Värmland
Gråhuvad vipa
Gulärla (Yellow Wagtail) vid Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland
Gulärla
Snatterand (Gadwall) vid Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland
Snatterand
Gravand (Shelduck) vid Stora Amundö, Göteborg
Gravand
Buffelhuvud (Bufflehead) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Buffelhuvud
Knipa (Common Goldeneye) vid Stora Amundö, Göteborg
Knipa
Mindre hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Mindre hackspett
Kanadagås x Grågås (Canada Goose x Greylag Goose) vid Stora Amundö, Göteborg
Kanada x Grågås
Skrattmås (Black-headed Gull) vid Stora Amundö, Göteborg
Skrattmås
Storspov (Curlew) vid Stora Amundö, Göteborg
Storspov
Rödbena (Redshank) vid Stora Amundö, Göteborg
Rödbena
Trana (Common Crane) vid Årekärr, Göteborg
Trana
Koltrast (Blackbird) vid Stora Amundö, Göteborg
Koltrast
Större hackspett (Great Spotted Woodpecker) vid Stora Amundö, Göteborg
Större hackspett
Strandskata (Oystercatcher) vid Skintebo hamn, Göteborg
Strandskata
Amerikansk kricka (Green-winged Teal) nära Getteröns Naturcentrum, Varberg
Amerikansk kricka
Gräsand (Mallard) vid Stora Amundö, Göteborg
Gräsand
Knölsvan (Mute Swan) vid Stora Amundö, Göteborg
Knölsvan
Nötskrika (Jay) vid Stora Amundö, Göteborg
Nötskrika
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Riddarekulle, Kungsbacka i Halland
Svarthakad buskskvätta
Brandkronad kungsfågel (Firecrest) vid Morups Tånge Fyr i Halland
Brandkronad kungsfågel
Kungsfågel (Goldcrest) vid Morups Tånge Fyr i Halland
Kungsfågel
Ormvråk (Common Buzzard) vid LIs Mosse i Halland
Omrvråk
Silltrut (Lesser Black-backed Gull) vid Stora Amundö i Göteborg
Silltrut
Storskarv (Great Cormorant) vid Stora Amundö i Göteborg
Storskarv
Gravand (Shelduck) vid Stora Amundö i Göteborg
Gravand
Blåhake (Bluethroat) vid Särdal i Halland
Blåhake
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka
Härfågel (Hoopoe) vid Grimsholmen, söder om Falkenberg
Härfågel
Rörhöna (Moorhen) vid Torslandaviken, Göteborg
Rörhöna
Gröngöling (Green Woodpecker) vid Skintebo hamn, Göteborg
Gröngöling
Bergand (Scaup) vid Killingholmen, Göteborg
Bergand
Gräsand (Mallard) vid Stora Amundö, Göteborg
Gräsand
Rödhake (Robin) vid Stora Amundö, Göteborg
Rödhake
Skäggmes (Bearded Tit) vid Syrhålakanalen, Torslandaviken i Göteborg
Skäggmes
Råka (Rook) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Råka
Sångsvan (Whooper Swan) vid Stora Amundö i Göteborg
Sångsvan
Toppskarv (European Shag) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Toppskarv
Rostsparv (Cretzschmar´s Bunting) vid Skutskär, Uppland
Rostsparv
Blåmes (Blue Tit) vid Mossbodarna, Dalarna
Blåmes
Domherre (Bullfinch) vid Mossbodarna, Dalarna
Domherre