Amerikansk kricka (Green-winged Teal)

Amerikansk kricka betraktades länge som en underart till vår kricka. Det är en lika liten and som vår inhemska kricka.
Den mest synliga skillnaden till vår kricka är att hanen hos amerikansk kricka har ett vitt vertikalt band på kroppssidan medan vår kricka har ett vitt horisontellt vingband när den ses liggandes i vattnet. Den amerikanska krickan saknar även de flesta av de gula linjerna som omringar det gröna på sidan av huvudet hos krickan.

Amerikansk kricka (Green-winged Teal) nära Getteröns Naturcentrum
Amerikansk kricka (Green-winged Teal) nära Getteröns Naturcentrum

Amerikansk kricka (Green-winged Teal) nära Getteröns Naturcentrum
Nära Getteröns Naturcentrum, Halland 07/04/2019
Amerikansk kricka (Green-winged Teal) nära Getteröns Naturcentrum
Nära Getteröns Naturcentrum, Halland 31/03/2019

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake