Rostsparv (Cretzschmar´s Bunting)

Rostsparv (Cretzschmar´s Bunting) vid Älvkarleby, Uppland
Älvkarleby, Uppland 02/01/2019