Rostsparv (Cretzschmar´s Bunting)

Rostsparven tillhör familjen fältsparvar och är något mindre än ortolansparven, som den i övrigt liknar till form och fjäderdräkt Till skillnad från ortolansparven har rostsparven ett grått huvud och orangefärgad mustach och strupe. Ögonringen hos rostsparven är vit, inte gul. Övergumpen är ostreckat rödbrun, till skillnad från ortolansparvens streckade grå övergump. Honan är lik hanen men blekare.
Rostsparven häckar längs Medelhavets östra del på soliga sluttningar med buskar. I Sverige har den påträffats 3 gånger och senast i Skutskär runt julen 2018.

Rostsparv (Cretzschmar´s Bunting) vid Älvkarleby, Uppland
Älvkarleby, Uppland 02/01/2019

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv