Buffelhuvud (Bufflehead)

Buffelhuvud heter Bucephala albeola på latin. Det vetenskapliga namnet Bucephala härstammar från grekiskans ”huvud”. ”Albe” betyder vit och ”ola” betyder vara. Det blir som ”vara vit på huvudet”
Stor som en knipa med ett tydligt stort huvud. Hanen karaktäristisk med sin svarta, gröna och lila dräkt. Honan har en lit vit fläck på kinden men är ganska intetsägande och påminner också lite om kniphonan. Fynd i Europa betraktas som förrymda parkfåglar.

Buffelhuvud (Bufflehead) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Buffelhuvud (Bufflehead) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland

Buffelhuvud (Bufflehead) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland 20/04 2019

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake