Berguv (Eagle Owl)

Berguv heter bubo bubo på latin. Det betyder, uv. Ordet ”Uv” är ljudhärmande medan ”berg-” torde syfta på artens förkärlek att häcka i bergsbranter.
Den största och den tyngsta av Europas ugglor med ett vingspann är 138-170 cm.
Utmärkande för berguven är dess tydliga örontofsar och orangegul iris. Den yviga fjäderdräkten är mörkfläckig och med en gulbrun ton på bröst och mage är ljusare än ryggen samt ett kraftigt huvud med ett par utmärkande örontofsar.
Hörs ropa främst på vårvintern och är ett mycket djupt tvåstavigt hoande, ”oo-hoo”. Andra stavelsen på ropet är betydligt lägre.
Den häckar sporadiskt i större delen av Sverige, främst i skogiga bergsområden och på klippöar utmed kusterna.

Berguv - Bubo bubo - Eagle Owl vid Storgatan, Göteborg
Storgatan, Göteborg 21/08/2019
Berguv (Eagle Owl), Nya Ullevi, Göteborg
Nya Ullevi, Göteborg, 12/02/2009
Berguv (Eagle Owl), Nya Ullevi, Göteborg
Nya Ullevi, Göteborg, 30/01/2009

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta