Mosnäppa (Temmincks´s Stint)

Mosnäppa heter Calidris temminckii på latin. Calidris är egentligen ett namn på sandlöpare och temminickii är efter den holländska zoolog vid namn C. J. Temminck.
Mosnäppan är en mycket liten vadarfågel, 13,5–15 centimeter lång, bara något större än småsnäppan, med kortare ben och längre vingar. Översidan är gråbrun och mörkfläckig. Buken vit. Dystert gråaktig med några oregelbundet placerade mörka fläckar på vingarna.
Den är mestadels brun på ovansida och huvud och vit på undersidan, förutom bröstet som är mörkare. Adulta fåglar har en del ljusare rödbruna mantelfjädrar. Det gråa bröstet skiljer henne genast från den mera högbenta och rödbrunryggade småsnäppan. Mosnäppan påminner lite om en liten drillsnäppa.

Mosnäppa (Temmincks´s Stint) vid Stora Amundö, Göteobrg
Stora Amundö, Göteborg 08/08/2021

Mosnäppa - Calidiris temminckii - Temmincks´s Stint vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Mosnäppa - Calidiris temminckii - Temmincks´s Stint vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Mosnäppa - Calidiris temminckii - Temmincks´s Stint vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn. Morups Tång 07/09/2019
Mosnäppa (Temmincks´s Stint), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 14/08/2011
Mosnäppa (Temmincks´s Stint), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 22/05/2011

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot