Silltrut (Lesser Black-backed Gull)

Silltrut (Lesser Black-backed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 24/03/2019
Silltrut (Lesser Black-backed Gull), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 22/10/2006

Silltrut (Lesser Black-backed Gull), Klippan, Göteborg

Silltrut (Lesser Black-backed Gull), Klippan, Göteborg
Klippan, Göteborg 03/04/2005

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule |