Kanadagås x Grågås (Canada Goose x Greylag Goose)

Kanadagäss och flera andra gåsarter är högst villiga att hybridisera. De allra vanligaste är kanadagås x grågås som i princip ser ut som brunaktiga kanadagäss med gråaktig kind, ofta med liten bläs.

Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/04/2019
Kanadagås x Grågås (Canada Goose x Greylag Goose), Svindal, Göteborg
Svindal, söder om Göteborg, 22/03/2009
Kanadagås x Grågås (Canada Goose x Greylag Goose), Kyrkviken, mellan Karlskoga o Storfors, Värmland
Kyrkviken, mellan Karlskoga o Storfors, Värmland 20/07/2006

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand