Spetsstjärtad duva (Mourning dove)

Spetsstjärtad duva är en av Nordamerikas vanligaste fåglar och har observerats 2 gånger i Sverige. Spetsstjärtad duva är en mellanstor slank duva med en lång stjärt och korta ben. Fjäderdräkten är generellt ljust gråbrun och något ljusare på undersidan med en rosaktig ton. På ovansidan har den några svarta fläckar på vingarna.

Spetsstjärtad duva (Mourning dove) vid Ventlige, södra Öland

Spetsstjärtad duva (Mourning dove) vid Ventlige, södra Öland
Ventlige, södra Öland 21/05/2019

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta