Sångsvan (Whooper Swan)

Sångsvan heter Cygnus cygnus på latin. Det betyder svan.
En sångsvan är ungefär lika stor som mer allmänt kända knölsvanen. Sångsvanen håller oftare halsen rak till skillnad från knölsvanens ibland s-formade halsföring. Den kilformade näbben med svart spets och gul näbbrot fortsätter ut från den sluttande hjässan och ger huvudet ett mycket spetsigt utseende. När den simmar håller den stjärten, som är kortare än knölsvanens, nedsänkt mot vattenytan. Därför upplevs den också som smäckrare än knölsvanen.

Sångsvan (Whopper Swan) vid Strandängen, Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 22/01/2021
Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 05/01/2019
Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/12/2014
Sångsvan (Whooper Swan), Stensjön, Mölndal
Stensjön, Mölndal, 30/01/2011
Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/11/2009
Sångsvan (Whooper Swan), Lis Mosse, norr Falkenberg, Halland
Lis Mosse, norr Falkenberg, Halland 27/03/2008
Sångsvan (Whooper Swan), Dotevik, söder om Göteborg
Dotevik, söder om Göteborg, 10/12/2007
Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 25/03/2007
Sångsvan (Whooper Swan), Dotevik, söder om Göteborg
Dotevik, söder om Göteborg, 12/03/2006

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/02/2006

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand