Knipa (Common Goldeneye)

Knipa heter Bucephala clangula på latin vilket betyder ungefär tjurhuvud med klingande vingar. En ganska liten and, 40-48 cm. Hanen av knipa är vit med svart rygg. Den har ett trekantigt svartgrönt huvud med en rund vit fläck vid näbbroten. Honan är grå med brunt huvud. Knipan finns vid alla typer av sötvatten, men verkar föredra måttligt djupa sjöar och dammar med gles förekomst av vattenväxter.

Knipa (Common Goldeneye) vid Hästhagsdammen, Stora Amundö, Göteborg
Hästhagsdammen, Stora Amundö, Göteborg 26/03/2022
Knipa (Common Goldeneye) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 09/03/2021
Knipa (Common Goldeneye) vid Jonsereds Fabriker, Partille
Jonsereds Fabriker, Partille 16/06/2019
Knipa (Common Goldeneye), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 19/03/2017
Knipa (Common Goldeneye), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 22/11/2014
Knipa (Common Goldeneye), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 03/02/2013
Knipa (Common Goldeneye), Hornborgasjön
Hornborgasjön, Västergötland 2309/2012
Knipa (Common Goldeneye), Bua Hamn, Halland
Bua Hamn, Halland 06/03/2011
Knipa (Common Goldeneye), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 04/12/2008
Knipa (Common Goldeneye), Billdals Park, Göteborg
Billdals Park, Göteborg 10/03/2008

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg
Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg
Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg
Slottskogen, Göteborg 01/04/2007
Knipa (Common Goldeneye), Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 11/02/2007

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake