Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing)

Gråhuvad vipa är en 34-37 centimeter lång vadare med långa ben. Den är, som namnet avslöjar, grå på huvud och hals. Undertill syns ett mörkare grått bröstband och en vit buk. Ryggen är brun, övergumpen vit och stjärten svart. I flykten är den kontrastrik med svarta handpennor, vita armpennor och vingundersida och bruna övre vingtäckare.
Två observationer finns i Europa. Den senaste var I maj 2019 i Norge. Ett antal dagar senare observerades sannolikt denna fågel sedan utanför Kristinehamn i Värmland.

Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing) vid Strandvik, Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad i Värmland
Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing) vid Strandvik, Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad i Värmland
Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing) vid Strandvik, Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad i Värmland

Gråhuvad vipa (Grey-headed lapwing) vid Strandvik, Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad i Värmland
Strandvik, Väse mellan Kristinehamn och Karlstad i Värmland

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot