Fjällabb (Long-tailed Skua)

Fjällabb är liten och slank och i storlek som en skrattmås. I flykten ser den större ut med sina långa smala vingar och långa stjärtfjädrar. Fjällabben är en gråbrun fågel med svart ansikte och hjässa med ljusgul nacke och hals.
I Sverige häckar fjällabben på fjällhedar från Härjedalen upp till Torne lappmark och ses ofta ryttla när den jagar runt efter föda.

Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen
Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen
Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen
Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen

Fjällabb (Long-tailed Skua) vid Flatruet, Härjedalen
Flatruet, Härjedalen 28/06/2019
Fjällabb (Long-tailed Skua), Flatruet, Härjedalen
Flatruet, Härjedalen, 30/06/2011

Fjällabb (Long-tailed Skua), Eklanda, Mölndals kommun
Fjällabb (Long-tailed Skua), Eklanda, Mölndals kommun

Fjällabb (Long-tailed Skua), Eklanda, Mölndals kommun
Eklanda, Mölndals kommun, 01/12/2009
Fjällabb (Long-tailed Skua), Eklanda, Mölndals kommun
Eklanda, Mölndals kommun, 30/11/2009

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule