Trana (Common Crane)

Tranan är ett klassiskt vårtecken. I månadsskiftet mars/april ser man dem ofta i stora flockar som exempelvis vid Hornborgasjön. Där kan man också se den klassiska trandansen innan de i mindre grupper ger sig av till sina häckningsområden längre norrut.
Tranan är en långbent och långhalsad fågel. Den är 115–130 cm lång med ett vingspann på 200–230 cm. Fjäderdräkten är huvudsakligen grå med svarta kinder, nacke och hals samt är vitaktig på halsens sidor. På hjässan har den en röd vårtaktig hudfläck. De inre förlängda armpennorna har upplösta, krusiga fan som bildar en krusig stjärtliknade fjäderbuske.

Trana (Common Crane) vid Össby, Öland
Össby, Öland 12/10/2021
Trana (Common Crane) vid Össby, Öland
Össby, Öland 03/10/2020
Trana (Grus grus) vid Årekärr, Göteborg
Årekärr, Göteborg 14/4/2019

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 06/04/2015
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 16/03/2014
Trana (Common Crane), Össby, Öland
Össby, Öland 25/05/2011

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 09/04/2011

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland

Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 26/03/2011
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 12/04/2009
Trana (Common Crane), Hornborgasjön, Västergötland
Hornborgasjön, Västergötland 01/04/2008

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp