Östlig gulärla (Eastern Yellow Wagtail)

Östlig gulärla | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail vid Skallkroken, Haverdal i Halland

Östlig gulärla | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail vid Skallkroken, Haverdal i Halland

Östlig gulärla | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail vid Skallkroken, Haverdal i Halland
Skallkroken, Haverdal i Halland 03/11/2019