Prärietrana (Sandhill Crane)

Prärietrana häckar över stora delar av Nordamerika, i nordöstra Sibirien och på Kuba. Prärietranan mäter från 88–120 cm och har ett vingspann på 160–210 cm. En adult fågel i sommardräkt är mer roströd, halsen är ljust grå och huvudet nästan vitt. Pannan och främre delen av hjässan är röd. Vingpennorna är mörkgrå till svarta och innanför dessa har den ett ljust band på vingundersidan, som är bredare och tydligare hos de sydliga underarterna. Det första svenska fyndet av prärietrana gjordes i Västmanland den 29 april 2014.

Prärietrana (Sandhill Crane), Västerfärnebo, Västmanland
Prärietrana (Sandhill Crane), Västerfärnebo, Västmanland

Prärietrana (Sandhill Crane), Västerfärnebo, Västmanland
Västerfärnebo, Västmanland 01/05/2014

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp