Sibirisk järnsparv (Siberian accentor)

Sibirisk järnsparv (Siberian accentor), Albrunna dammar, Öland

Sibirisk järnsparv (Siberian accentor), Albrunna dammar, Öland
Albrunna dammar, Öland, 23/10/2016