Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting)

Svarthuvad sparv är en fältsparv som förekommer i östra Medelhavsområdet och västra Asien. Den svarthuvade sparven är långstjärtad och mäter cirka 17 centimeter. Den adulta hanen har kraftigt gulfärgad undersida och svart hjässa. Dess rygg och övergump är ostreckad och rödbrun. Honans fjäderdräkt är en urtvättad variant av hanen, med ljusare undersida, gråbrun rygg och gråaktigt huvud.

Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Kullens Fyr, Skåne
Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Kullens Fyr, Skåne

Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Kullens Fyr, Skåne
Kullens Fyr, Skåne, 06/06/2013
Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland, 14/06/2008

Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Petra, Lesbos, Grekland
Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Petra, Lesbos, Grekland

Svarthuvad sparv (Black-headed Bunting), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland, 09/06/2008

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv