Kaspisk pipare (Caspian Plover)

Kaspisk pipare finns norr och öster om Kaspiska havet. Kaspisk pipare är något större än vår större strandpipare och liknar mest ökenpipare och mongolpipare. Den är dock smäckrake, mer långbent, med längre näbb och ett starkare vitt ögonbrynsstreck. Kaspiska pipare saknar också vitt på stjärtsidorna och vingbandet är endast vagt. Hanen i häckningsdräkt har gråbrun rygg, vitt ansikte, vit buk, kastanjefärgat bröst som är avgränsat nertill av ett svart band. I Sverige finns 2 observationer från 2014.

Kaspisk pipare (Caspian Plover), Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland
Kaspisk pipare (Caspian Plover), Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland
Kaspisk pipare (Caspian Plover), Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland

Kaspisk pipare (Caspian Plover), Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland
Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland 28/03/2014

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot